Conversation Between Adam.Findlay and timkiem

1 Visitor Messages

 1. "Thanh Đn, muội trước hết ngồi ở đy chờ ta, ta đi một lt sẽ trở lại ngay thi " Lm Động nh
  cch k khai thuế gtgt hng nhập khẩu
  k khai thuế gtgt bổ sung trn htkk
  hướng dẫn nộp tờ khai thuế gtgt qua mạng
  k khai thuế gtgt trực tiếp trn doanh thu
  k khai thuế gtgt hng thng, qu

  mắt qut quanh bốn pha, nhn Thanh Đn nhắc nhở một tiếng, sau đ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1